ngan hang vcb

VnDirect: Vietcombank sẽ tập trung vào cho vay mua nhà và sản xuất kinh doanh với lãi suất thấp giai đoạn 2025-2028

Công ty Chứng khoán VnDirect (VND) vừa công bố báo cáo phân tích về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (mã: VCB) nhấn mạnh VCB sẽ tiếp tục thực hiện chính sách lãi suất cho vay thấp để hỗ trợ khách hàng trong năm 2024. Điều này sẽ được bù đắp một phần nhờ chi phí vốn giảm trong năm 2024 do lãi suất tiền gửi bình quân tại quầy đã giảm 2,7% điểm kể từ đầu năm 2023.

Trong năm 2024, Chứng khoán VnDirect kỳ vọng lợi nhuận ròng của Vietcombank sẽ tăng 10,4% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 36.462 tỷ đồng.

Theo Bloomberg, thương vụ phát hành riêng lẻ của VCB dự kiến sẽ mang lại 24.450 tỷ đồng (1 tỷ USD). Nếu đợt phát hành riêng lẻ của VCB có thể hoàn tất vào cuối năm 2024, VnDirect dự phóng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) sẽ tăng từ 11,6% lên 13,7%.

Việc tăng vốn cũng sẽ giúp VCB nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng. Năm 2019, khi VCB phát hành thành công 6.200 tỷ đồng (250,4 triệu USD) phát hành riêng lẻ cho GIC và Mizuho, VCB đã triển khai vốn để mở rộng thị phần cho vay bán lẻ, tăng từ 9,1% trong năm 2018 lên 10,8% trong năm 2022. Do đó, NIM và ROE trung bình của công ty đã tăng từ 2,5%/16,2% trong giai đoạn 2014-18 lên 3,1%/23,0% trong giai đoạn 2019-23.

Về triển vọng 1 năm tới, VnDirect cho rằng VCB sẽ ưu tiên cho vay doanh nghiệp với mục đích duy trì tăng trưởng dư nợ vững chắc trong giai đoạn đầu phục hồi của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2025-2028, chúng tôi kỳ vọng VCB sẽ đưa ra lãi suất cho vay cạnh tranh để chiếm lĩnh thị phần cho vay bán lẻ. Để bù đắp, ngân hàng sẽ đẩy mạnh bán chéo các dịch vụ khác như banca và thanh toán. Hiện tại, VCB đã đưa ra nhiều chính sách cho vay lãi suất thấp dành cho khách hàng, đặc biệt là trong mảng cho vay mua nhà và cho vay sản xuất kinh doanh.

VnDirect cũng kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của VCB sẽ đạt 12% trong năm 2024, tập trung vào cho vay doanh nghiệp.

Với nguồn vốn bổ sung, VnDirect kỳ vọng VCB sẽ mở rộng mảng cho vay bán lẻ – như sau đợt phát hành riêng lẻ vào năm 2019 – tập trung vào cho vay mua nhà và cho vay sản xuất kinh doanh với lãi suất cho vay thấp trong năm 2025-2028.

P/B hiện tại thấp hơn so với về triển vọng năm 2024: P/B hiện tại của VCB là 3,0 lần, thấp hơn kỳ vọng về ước tính lợi nhuận trên vốn (ROE) năm 2024. 5 năm qua, VCB thường giao dịch ở mức cao hơn 160% so với P/B trung bình ngành. Tuy nhiên, với chiến lược cho vay thận trọng và ROE giảm trong năm 2024 của Vietcombank, P/B mục tiêu của VnDirect là 3,1 lần.

Link: https://cafeland.vn/tin-tuc/vndirect-vietcombank-se-tap-trung-vao-cho-vay-mua-nha-va-san-xuat-kinh-doanh-voi-lai-suat-thap-giai-doan-2025-2028-128337.html