fbpx

TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN

Chưa đăng

Khu vực phía Tây Nam đang phát triển mạnh mẽ rất đáng đầu tư

Từ năm 2019 rất rõ ràng là xu hướng của các nhà đầu tư bất động sản đã chuyển ra các vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực được quan tâm nhất là thị trường phía Tây Nam TP.HCM do sự phát triển công nghiệp, hạ tầng mạnh mẽ, và còn rất nhiều tiềm năng.