luat dat dai

Thông tin mới nhất đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 252 Luật Đất đai 2024 chính thức đề xuất luật này có hiệu lực từ ngày 1/7 (thay vì từ ngày 1/1/2025).

Bộ Tư Pháp đang thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung điều 252 Luật Đất đai 2024 quy định hiệu lực thi hành của luật này.

Dự thảo tờ trình của Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ Luật Đất đai được kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025. Riêng với các điều 190 và điều 248 của luật đã có hiệu lực từ ngày 1/4.

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật đất đai theo tinh thần nghị quyết 18 của trung ương.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai.

Tại Quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, ngành, địa phương chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công chủ trì soạn thảo 10 văn bản gồm 6 nghị định và 4 thông tư; Bộ Tài chính được phân công chủ trì soạn thảo 2 nghị định và một thông tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công soạn thảo một nghị định; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được phân công chủ trì soạn thảo một quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo một thông tư.

“Hiện nay các Bộ được phân công đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai”, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh.

Đối với các địa phương, Thủ tướng đã phân công cụ thể trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh trong việc khẩn trương ban hành các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc có hiệu lực sớm của Luật Đất đai sẽ góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng…

“Để Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai, Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7”, tờ trình gửi tới Bộ Tư pháp cho hay.

Link: https://cafef.vn/thong-tin-moi-nhat-de-xuat-luat-dat-dai-co-hieu-luc-tu-1-7-2024-188240424145536136.chn