giam thue doanh nghiep ca nhan tin tuc bat dong san seaholdings

Gia hạn hơn 24.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Tính đến ngày 4/5, ngành Thuế đã tiếp nhận trên 75.025 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn là hơn 24.054 tỷ đồng. Trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 23.983 tỷ đồng, gia hạn đối với cá nhân là 71 tỷ đồng.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, Tổng cục Thuế mong người nộp thuế sớm gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hình thức gửi giấy qua thư điện tử hoặc qua bưu điện.

Cơ quan thuế sẽ tiếp tục nhận Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế đến hết ngày 30/7/2020.

Ngoài ra, để hỗ trợ kịp thời cho hộ gia đình và các cá nhân kinh doanh bị tạm nghỉ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh mà không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan Thuế.

Theo quy định về việc ngừng, nghỉ kinh doanh thì trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh khi ngừng, nghỉ kinh doanh phải thực hiện gửi thông báo đến cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Đối với cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh (chỉ đăng ký thuế) thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 1 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Tổng cục Thuế khuyến cáo các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do dịch COVID-19 thực hiện đầy đủ các thủ tục tạm ngừng kinh doanh để giảm thuế khoán theo quy định của pháp luật.

 

Nguồn: cafeland.vn