luat dat dai 16976355950381526968043

Chính phủ đề xuất sửa đổi một số điều trong 4 luật liên quan bất động sản

Để các luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Các tổ chức tín dụng có hiệu lực sớm từ 1.8, Chính phủ đề xuất Quốc hội xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật này.

Ngày 27.5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai 2024, luật Nhà ở 2023, luật Kinh doanh bất động sản 2023 và luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Theo đó, Chính phủ thống nhất đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật trên như đề nghị của Bộ TN – MT

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật trên vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn; cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, ngày 26.5, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 53/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản và luật Các tổ chức tín dụng.

Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật trên nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời triển khai ngay sau khi 4 luật trên được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm (dự kiến từ 1.8).

Thời điểm các luật trên dự kiến có hiệu lực đã được lùi từ 1.7 đến 1.8. Hồi đầu tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ TN-MT cùng các bộ, ngành sớm trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật Đất đai và thông tư.

Đây là cơ sở để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép luật này có hiệu lực sớm nửa năm, từ 1.7, thay vì 1.1.2025 đã được Quốc hội thông qua.

Link: https://thanhnien.vn/chinh-phu-de-xuat-sua-doi-mot-so-dieu-trong-4-luat-lien-quan-bat-dong-san-185240528103418244.htm