fbpx

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

trao bằng khen covid19

Chiều 30/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (khóa IX) để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng đầu năm 2020. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều dự hội nghị.