fbpx

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Van hoa doanh nghiep 1 Copy

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Ban lãnh đạo Seaholdings luôn khuyến khích và tạo điều kiện để nhân viên học hỏi và phát huy khả năng của mình, nhằm thuận lợi và đảm nhận vị trí phù hợp nhất, đồng thời gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Seaholdings, mỗi nhân viên đều cảm nhận được mình dù một mắt xích quan trọng đóng góp vào thành công chung dù ở bất cứ phòng ban hay bộ phận nào. Và nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt đảm bảo sự phát triển bền vững của Seaholdings.

Với sứ mệnh “hiện thực hóa ước mơ” chúng tôi luôn cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần của cán bộ nhân viên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty luôn định hướng, xây dựng chiến lược để Seaholdings trở thành nơi làm việc tốt nhất cho nhân viên. Đồng thời, khi làm việc tại công ty, cán bộ nhân viên sẽ được tham gia những buổi đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ, chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc.

Điều đặc biệt, ở Seaholdings mọi nỗi lực và thành quả của các nhân viên đều được chúng tôi ghi nhận và khích lệ khen thưởng một cách công bằng.