fbpx

Profile Công ty

PROFILE SEAHOLDINGS

COMPANY PROFILE SEAHOLDINGS 10 2021

 Mỗi một doanh nghiệp đều có một nét văn hoá riêng. Tại Seaholdings, HĐQT và Ban Điều hành có trách nhiệm chăm lo cho nhân viên. Từng nhân viên có trách nhiệm chăm lo cho khách hàng thể hiện qua sản phẩm và dịch vụ khách hàng. Seaholdings là một đội ngũ chuyên nghiệp có tính nhất quán cao. Mọi ứng xử đều phải theo quy tắc ứng xử. Mọi người đều có quyền tự do của mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến người khác.  

Hành vi ứng xử đúng chuẩn mực sẽ gìn giữ Giá trị cốt lõi của Seaholdings. Trung thực - Đoàn Kết - Trách nhiệm - Kỷ luật – Khát vọng – Tốc độ - Hiệu quả  sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động; giúp chúng ta phát triển bền vững.