fbpx

Tiến độ

Cập nhật tiến độ dự án Lago Centro 02/2022

    Cập nhật hình ảnh mới nhất dự án đầu tháng 02/2022.

 

 

 DJI 0012 min

 

DJI 0018 min

 

 

 DJI 0019 min

 

DJI 0021 min

 

DJI 0027 min

 

DJI 0121 copy min

 

DJI 0126 min

 

 

z3209962982836 4df7baf4872b2d45708949bced18e95a copy min

 

z3210007983850 95bd951da16c0b97b58f8d87358293e4 copy min